Program Sorumlusu-PSİST2309

İstanbul
Tam Zamanlı
Başlangıç Tarihi :
15 Eylül 2023
Bitiş Tarihi :
25 Eylül 2023
Bu ilanın süresi doldu.

Hayata Destek Derneği: Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan, uluslararası bilinirliği yüksek bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005 yılında insani yardım profesyonelleri tarafından kurulan derneğimiz, Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumda Kapasite Geliştirme alanlarında çalışıyor; Türkiye ve çevresi bölgelerde doğal ya da insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenen kişilerin hayatlarını iyileştirmeye odaklanıyoruz.

İhtiyaç sahiplerinin temel hak ve ihtiyaçlarına erişebilmelerini, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini destekliyoruz. Mevsimlik tarım alanları başta olmak üzere zorlu koşullarda yaşayan çocukların karşılaşabileceği riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Afet durumlarında acil yardım operasyonları yürütüyoruz. Tüm bunların yanı sıra afetlere hazırlıklı bir sivil topluma ve yerelleşmenin güçlenmesine katkı için çalışıyoruz. Sosyal tasarım pazarı olarak tanımladığımız ‘destekar’ markamız aracılığıyla da gündelik ihtiyaçlara yönelik alışveriş pratiğini daha adil ve eşit bir dünyaya destek olma fırsatına dönüştürüyoruz.

Faaliyetlerimizi, İstanbul Kadıköy’deki merkez ofisimizin koordinasyonunda, ülkenin 13 ilinde (Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa) hizmet veren saha ofislerimiz ve mobil ekiplerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca hem Türkiye’nin farklı şehirlerindeki yerel inisiyatiflere, hem de Ukraynalı mültecilere destek sunan Moldova, Romanya, Polonya, Slovakya, Çekya ve Ukrayna’da yerel insani yardım kuruluşlarına danışmanlık veriyoruz.

Uluslararası fonlar ve yerel destekçilerimizin katkılarıyla yürüttüğümüz çalışmalarda, yaklaşık 350 insani yardım profesyoneli görev alıyor. Faaliyetlerimizi, insani yardımın küresel ilkelerine -ayrım gözetmeme, bağımsızlık, insanlık, tarafsızlık, hesapverebilirlik- uygun şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi için www.hayatadestek.org adresimizi ziyaret edebilir ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayata Destek Derneği, İstanbul ya da Ankara Ofisinde Program Sorumlusu olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:
 • Hayata Destek Derneği Operasyonu kapsamında Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya Sahalarında gerçekleştirilecek topluluk temelli afet risk azaltma, afete müdahale ve iyileştirme projesinin aktivitelerini planlama, uygulama, izleme, değerlendirme ve raporlama aşamalarında Proje Koordinatörü ve saha ekiplerini desteklemek,
 • İç ve dış kapasite geliştirme faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,
 • Yürütülen faaliyetlerin verisinin düzenli ve doğru şekilde tutulmasını sağlamak,
 • Topluluk temelli afet risk yönetimi ve topluluk temelli afete müdahale alanlarına yönelik içerik, minimum standartlar, rehber ve araçların geliştirilmesi ve adapte edilmesine katkı sağlamak
 • Toplum temelli afet risk azaltma projesi kapsamında gerekli tüm hazırlıkların ve görüşmelerin yapılması,
 • Gerektiğinde 2 bölgede (çalışılan il ve/veya ilçede)  yürütülen tüm proje faaliyetlerinin hazırlık, uygulama, takip, izleme ve raporlamasının yapılması,
 • Sahaya ziyaretlerinin yapılması, bölgede (çalışılan il ve/veya ilçede) ilgili ortaklıkların kurulmasının desteklemesi,
 • Gönüllülük sürecinde topluluk gönüllülerinin belirlenmesi ve proje süresince desteklenmesi için Kapasite Birimi ile (eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve ilgili birimlerle verilmesi) iş birliği yapılması,
 • Tedarik, satın alma, lojistik, izleme ve değerlendirme süreçlerinin kurulması ve uygulanmasında Proje Koordinatörü ve ilgili birimler ile çalışılması,
 • Gerektiğinde 2 bölgede toplantı, kapasite geliştirme ve farkındalık arttırma çalışmalarının organize edilmesi,
 • Afet risk analizi çalışmalarının saha faaliyetlerinin çıktılarının Proje Koordinatörü ile paylaşılması,
 • Proje Koordinatörünün yönlendirmesi ile haftalık, aylık iş planlarının yapılması,
 • Tüm süreçlerin Derneğin satın alma,  lojistik ve güvenlik süreçlerine uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması ve ilgili yöneticiye sunulması,
 • Gerektiğinde sahadaki diğer işlere ve Proje Koordinatörüne destek olunması.
Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:
 • En az lisans mezunu,
 • En az B sınıfı ehliyet sahibi ve en az 2 yıl aktif araç kullanma deneyimine sahip,
 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,
 • Afet risk azaltma alanında çalışma tecrübesi olan,
 • Tercihen gönüllülerle çalışma deneyimine sahip,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek,
 • Raporlama, planlama ve takip becerisine sahip.

Hayata Destek Derneği olarak fırsat eşitliğine inanıyor ve bu çerçevede işe alım süreçlerimizi yürütüyoruz. Tüm idari ve operasyonel süreçlerimizde çocuk güvenliği politikasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikasını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”
Bültenimize Üye Olun

  usercrossmenu