Kariyer

Hayatı Destekleriz!
Kurulduğumuz günden bu yana afetten etkilenen insanların temel hak ve ihtiyaçlarına ulaşması için çabalayan, hep en iyiyi hedefleyen, yaptığı işe sevgi ve saygıyla bağlı, ortak aklın gücüne inanan bir ekibiz.

İnsan ve Kültür

Hayata Destek’in insan kaynağını planlar. Hayata Destek çalışanlarının, faaliyetleri etkili ve verimli yürütebilmesi için gerekli eğitim, gelişim ve geri bildirim faaliyetlerini yürütür. Birlikte çalışma motivasyonunu korur, memnuniyetin sağlanması için sistemleri kurar ve yürütür.

İletişim ve Kaynak Geliştirme

Doğru iletişim kanalları ve araçlarını kullanarak Hayata Destek’in bilinirliğini ve değerini toplum, iş ortakları, yararlanıcılar, medya ve tüm paydaşlar gözünde arttırır. Bireysel, kurumsal bağışları ve “Destekar” markasını yönetir.

Mali ve Resmi İşler

Hayata Destek’in kaynaklarını verimli, şeffaf ve hesap verebilir kullanılması için finansal analiz ve planlamaları yapar. Projelerin muhasebe ve finans süreçlerini yönetir. Derneğin yasal yükümlülüklerini takip eder.

Program Geliştirme ve Kalite

Hayata Destek’in yürüteceği programları geliştirir, hibe ve fon kuruluşlarıyla ilişki kurarak sürdürülebilir projeler tasarlar. Faaliyetlerin insani yardım kalite standartlarında yürüyebilmesi için içerik oluşturarak, operasyonları destekler.

Tedarik Zinciri

Hayata Destek’in faaliyetlerini yürütebilmesi için gereksinim duyduğu her türlü ürün ve hizmetin şeffaf ve hesap verebilir tedariki için sistemler oluşturur ve uygular. Derneğin dijital dönüşümüne öncülük eder. Lojistik operasyonları insani yardım standartlarında yürütür.

Operasyon

Hayata Destek’in afetten etkilenen insanlara temel hak ve hizmetlere erişebilmeleri için operasyonlar yürütür. Faaliyetlerin insani yardım prensiplerine, dernek politika ve prosedürlerine uygun şekilde devam etmesini sağlar.
Bültenimize Üye Olun
usercrossmenu